Մայիսի 9֊ին, ձեր դրամ ագլու խնե րով ցույց տվեցիք, որ դուք մեր ժվ ած ոչն չությ ուններ եք… Փայլակ Ուռուսյան
Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Մտածում և գործում են ահաբե կիչների հոգեբանությամբ, բայց խոսում են իրենց օտար եւ խորթ հայերեն բառերով, ինչպիսիք են, Հայրենիք,հայրենասիրոթյուն, երկիր, ժողովուրդ, պետականություն, ազգ ու