Ժող ջան, 249-րդ անգամ կրկնում եմ. սա խաբ եություն Է։ Սամվել Մարտիրոսյանը զգու շացնում է
Ժող ջան, 249-րդ անգամ կրկնում եմ. սա խաբեություն է, հաքերներ են։ Մի հավատացեք։ Ոչ սրան, ոչ նման բաներին։ Եթե գաղտնաբառ եք լրացրել մոտները, թափով փոխեք։ Մնացած դեպքերում հանգիստ