Երեխայի խն ամքի ն պաս տը ո՞ւմ և ի՞նչ չափով է վճարվում մինչև երկու տարեկան հասակը
Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը տրամադրվում է յուրաքանչյուր ամիս՝ 26.500 դրամի չափով՝ մինչև երեխայի երկու տարեկան դառնալը։ Նպաստը վճարվում է այն ծնողներին, որոնք հանդիսանում են վարձու աշխատողներ