Քանի օր է՝ ուղեղս չի ընկալում՝ ինչպես կարող է հայը պղծ ել զի նվորի շի րիմը․․․ 
Քանի օր է՝ ուղեղս չի ընկալում՝ ինչպես կարող է հայը պղծ ել զինվորի շիրիմը․․․ Միթե՞ դրա պատասխանը պիտի լիներ հայրենիքի համար զո հված երիտասարդի շիր իմի պ ղծումը․․․