Մի օր երեկոյան երիտասարդ կնոջ դուռը թակում են ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԵՐԸ և ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ու հարցնում, թե ում է պատրաստվում ներս հրավիրել․․․ՍԱ պիտի իմանան բոլորը

Մի օր երեկոյան երիտասարդ կնոջ դուռը թակում են ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆԸ,ՍԵՐԸ և ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ու հարցնում, թե ում է պատ-րաստվում ներս հրավիրել․․․ՍԱ պիտի իմանան բոլորը։Կինը դուրս եկավ տա նից և բակում տե սավ երեք ծերո ւնի, սպիտակ երկար մորուքներով:Նա նրանց չէր ճանաչում, բայց ասաց.

-Ես ձեզ չեմ ճանաչում, բայց ճանապարհից եք գալիս հոգնած ու քաղցած կլինեք, համեցեք տուն:

-Ամո ւսինդ տա՞նն է, -հարցրին նրանք:

-Այո,- սիրալիր պատաս խանեց կինը:

-Մենք չենք կարող երեքով միա սին մտնել տուն:

-Ինչու՞, — զարմ ացավ կինը, — չէ՞ որ դուք միասին եք եկել:

Ծերունիներից մեկն ասաց.

-Իմ անունը Հարստություն է, նրան Հաջող ություն են ասում, իսկ երր որդին կոչում են սեր: Մտիր տ ուն և ամուսնուդ հարցրու, թե մեզանից որին նա կուզենար տեսնել իր տանը:

Կինը մտավ տուն և պատմեց ամուսնուն: Ամո ւսինը ուրախ ացավ և ասաց կնոջը, որ ներս թողնի Հարստո ւթյունը, վերջապես կհա-րստանանք, բայց կինը հակառակվեց՝ ասելով, որ ավելի լավ է տանը Հաջողություն լինի, որն էլ հարստություն կբերի ու նրանք սկսե-ցին վիճել:

Նրանք երեխաներ չունեին և տարիներ առաջ մի աղջիկ երեխա էին որդեգրել: Նա լսում էր ծնողներին: Մոտեցավ նրանց ու ասաց.

« Հայրիկ, մայրիկ, թող ներս գա Սերը, նա իր հետ կբերի և հաջողություն և մենամեծ հարստությունը՝ համերաշխություն»:

Կինը դուրս եկավ և ներս հրավիրեց Սեր ան ունը կրող ծերո ւնուն: Նրա հետ միասին տո ւն մտան մյուս երկու ծերո ւնիները: Կինը զար մացած նայեց նրանց:

-Հիշիր, մեզ միշտ առաջնորդում է Սերը, որտեղ սեր կա, այնտեղ միշտ կլինի և Հարստություն և Հաջողություն:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: