Հոկտեմբեր ամսվա ոչ աշխատանքային օրերը…

«Տոների և հիշ ատակի օրերի մաս ին» օրենքը սահմանում է Հայաս տանի Հանրա պետությունում նշվող բոլ որ տոնական և հիշատակի օրերը:

Հայտնում ենք հոկտեմբեր ամսվա տոնական օրերի մասին։

Ամիսը 2 տոնական օր ունի, 2-ն էլ աշխատանքային են։

Ուսուցչի օրը նշվում է հոկտեմբերի 5-ին: Թարգմանչաց տոնը նշվում է հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթ օրը:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: