Այս Խնդիրը Հեշտությամբ Լուծում Են Դպրոցականները, Սակայն Մեծահասակները Դժվարանում Են

news410media-ն գրում է․Պրոյեկտիվ, անհատական թեստերը սկզբնապես նախատեսված են եղել կ լինիկական հո գեբաններին օգնության համար բնա վորության և հ ուզական խ անգարումների ախ տորոշման մեջ։ Պրոյեկտիվ գնահատման նպատակը անձի չգի տակցված կո նֆլիկտների,

նրա վա խերի և անհա նգստության աղբյուրների բացահյտումն է։ «Պրոյեկտիվ մեթոդ» տերմինն առաջադրել է Լ. Ֆրանկը այն մեթոդների անվանման համար, որոնցում փո րձարկվոեղին տալիս են անորոշ ազդակներ, որոնց բովանդակությունը չի ենթադրում հստակ, տվյալ մշակույթով պայմանավորված պատասխաններ։

Պրոյեկտիվ բոլոր թեստերը առանձնանում են մի շարք կարևոր առանձնահատկություններով։ Բոլորը ներառում են անորոշ կամ չկառուցվածքավորված թեստային ազդակներ։ Հետազոտողը երբեք չի հաղորդում փորձարկվողին թեստավորման իրական նպատակների մասին՝ չնշելով նաև պատասխանների մեկնաբանման առանձնահատկությունները։

news87daily.com

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: